WRONIAWY – wieś położona 7 km na południe od Wolsztyna na trasie Wolsztyn – Leszno. Nazwa Wroniawy pochodzi od wron, które żyły tutaj stadami.

Na terenie parku, w którym królowały dwa potężne platany (pomniki przyrody) wznosi się dwukondygnacyjny pałac zbudowany około 1820 r. W początkach XIX wieku właścicielem Wroniaw był hrabia Adam Gajewski z Wolsztyna , który podarował majątek Wroniawy swojej córce Antoninie , gdy wychodziła za mąż za hrabiego Platera . W 1895 r. hrabia Plater sprzedaje majątek. Kolejnym właścicielem pałacu został baron Goldschmidt – Rotschild . Pałac przebudowano nadając budowli cechy neobarokowe.

W 1929 roku Wroniawy zostały wykupione z rąk niemieckich przez Polaka Józefa Draheima. W chwili wybuchu II wojny światowej właściciel opuścił majątek. W latach 1945 – 49 pałac zostaje doprowadzony do ruiny .

W latach 1950-57 po restauracji budynek służy jako placówka kolonijna .

W 1958 roku utworzony został Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych.