Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach mieści się w XIX – wiecznym pałacu na terenie 12 ha parku. Teren jest ogrodzony z dwoma bramami wjazdowymi i alejkami prowadzącymi do placówki. Do dyspozycji dzieci jest 13 pokoi (5-9 osobowych) z pełnymi węzłami sanitarnymi; osobno dla dziewcząt i chłopców. W domu wczasów może jednocześnie przebywać 75 dzieci podzielonych na grupy wychowawcze. Ilośc grup uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w placówce. Każda grupa ma dwóch stałych wychowawców organizujących zajęcia z wychowankami. W godzinach dopołudniowych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji regionalnej, edukacji prozdrowotnej oraz edukacji ekologicznej. Zajęcia popołudniowe to zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia świetlicowe, zajęcia muzyczno- rozrywkowe w formie konkursów, gier i zabaw dydaktycznych, gier terenowych, gier zespołowch, wycieczek pieszych i rowerowych po okolicy, wieczory przy ognisku i wiele innych.

W zależności od potrzeb macierzystej szkoły organizowane są również zajęcia terapeutyczne dotyczące pracy z dzieckiem nadpobudliwym, agresywnym jak również zajęcia dotyczące zapobiegania zjawiskom stosowania przez dzieci używek.