DYREKTOR:

 • mgr Agnieszka Kędziora

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY:

 • mgr Paulina Całujek
 • mgr Patryk Cepa
 • mgr Grzegorz Ptak
 • mgr Marta Ptak
 • mgr Katarzyna Szmańda
 • mgr Elwira Świetlińska
 • mgr Anna Przydróżna

Nauczyciele zatrudnieni w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach posiadają kwalifikacje z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, nauczania zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, muzyki, wychowania fizycznego, techniki, terapii pedagogicznej, socjoterapii, resocjalizacji niedostosowanych społecznie.

ADMINISTRACJA:

 • Małgorzata Makowiak
 • Bożena Pacyna
 • Sandra Eichler

OBSŁUGA:

 • Wioletta Musiał
 • Halina Rozynek
 • Marzena Nitschke
 • Dorota Skrzypczak
 • Sylwia Baranek
 • Wioleta Baranek
 • Marek Kotlarski
 • Jacek Liebner
 • Andrzej Nitschke
 • Wioleta Matysik